Featured on Home

GÓI ALBUM 30*30

Gói Album 30*30 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng! Lời đầu…
GÓI ALBUM 25*38

Gói Album 25*38 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng! Lời đầu…
GÓI ALBUM 20*30

Gói Album 20*30 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng! Lời đầu…
GÓI ALBUM 25*25

Gói Album 25*25 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng! Lời đầu…
GÓI ALBUM 20×20

Gói Album 20*20 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng!…
GÓI SINH NHẬT BÉ

Gói sinh nhật bé  – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách…
GÓI LÁ NON 2

Gói lá non 2  – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách…
GÓI LÁ NON 1

Gói lá non 1  – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách…