GÓI ALBUM 30*30

Gói Album 30*30 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng! Lời đầu…
GÓI ALBUM 25*38

Gói Album 25*38 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng! Lời đầu…
GÓI ALBUM 25*25

Gói Album 25*25 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng! Lời đầu…
GÓI ALBUM 20×20

Gói Album 20*20 – Gói chụp ảnh cho bé tại LaLa Studio: Kính gửi: Quý Khách Hàng!…